Сосема нова поставување на јавно осветлување во населбата Питарница.

Сосема нова поставување на јавно осветлување во населбата Питарница.