СОУ „Гостивар“, започнавме со работи за целосно реновирање на четири кабинети

,

СОУ „Гостивар“, започнавме со работи за целосно реновирање на четири кабинети, и тоа за хемија, биологија, физика и математика.