Со отворањето на сезоната на работи, започнавме со хоризонтално обележување на улиците низ целиот град Гостивар.

,

Со отворањето на сезоната на работи, започнавме со хоризонтално обележување на улиците низ целиот град Гостивар.