Започнаа работите за поставување штитови околу реката Вардар

Започнаа работите за поставување штитови околу реката Вардар