Инсталациите на фекална канализација на улицата “Балиндолска”продолжуваат со висок интензитет

Инсталациите на фекална канализација на улицата “Балиндолска”продолжуваат со висок интензитет