Од денес го инсталиравме системот со Тајмер за наводнување на градскиот парк.

Од денес го инсталиравме системот со Тајмер за наводнување на градскиот парк.