Се тампонираат над 3000 метри теренски патишта кон нивите во Чегране, со цел да се олесни работата на земјоделците во оваа област.

На заедничка иницијатива на Локалната заедница на село Чегране и претпријатијата на општина Гостивар, овие денови се тампонираат над 3000 метри теренски патишта кон нивите во Чегране, со цел да се олесни работата на земјоделците во оваа област.