СОТУ „Гостивар“, продолжуваат работите и реконструкциите

СОТУ „Гостивар“, продолжуваат работите и реконструкциите, кои вклучуваат: нови плочки, целосно фарбање на ходниците, како и реновирање на кабинетите за: козметика, архитектура, заварувачки и центрарот за кариера.