Циглана, комплетно реновирање на периферното училиште „Единство“

Циглана, комплетно реновирање на периферното училиште „Единство“ кое вклучува регулирање на влезот, ново осветлување, бојадисување и реновирање на училници и ходници, како и поправка на тоалети.