Продолжуваме со хоризонталното обележување на улиците.

Продолжуваме со хоризонталното обележување на улиците.