Балиндол, поставување на нова водоводна мрежа во должина од 1600 метри.

,

Балиндол, поставување на нова водоводна мрежа во должина од 1600 метри.