Беловиште, поставување на канализација во должина од 140 метри

Беловиште, поставување на канализација во должина од 140 метри