Ги пуштивме во употреба клупите за лица со посебни потреби

На 5️0 различни локации, поставени се и достапни се инклузивни клупи за лица со посебни потреби.