На улицата „Кеј Вардар“ започна инсталирање на атмосферска канализација и фекална канализација

На улицата „Кеј Вардар“ започна инсталирање на атмосферска канализација и фекална канализација , по штo ќе следи и реконструкција на дел од водоводната мрежа, со што се комплетира подземната инфраструктура за оваа улица.