Општина Гостивар отворена за општеството

Од утре ги чекаме учениците на СОТУ „Гостивар” на Информатика и Архитектура да започнат со пракса во Општина Гостивар.

Претходно, како институција, потпишавме меморандум за соработка со ова училиште за прифаќање ученици на пракса.