По завршувањето на подземните инсталации и приклучоците во главната мрежа, следеше асфалтирање на оштетените делови на улицатa „Балиндолдска“

По завршувањето на подземните инсталации и приклучоците во главната мрежа, следеше асфалтирање на оштетените делови на улицатa „Балиндолдска“ со што го заокруживме овој проект од витално значење за жителите од оваа населба.