По завршувањето на сите подземни инсталации, започнаа подготовките со тампонирање, а потоа и асфалтирање на 7 оштетени улички во  Чајле

По завршувањето на сите подземни инсталации, започнаа подготовките со тампонирање, а потоа и асфалтирање на 7 оштетени улички во  Чајле