ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани граѓани,

Ве покануваме да учествувате на петтата сесија на ПРОЕКТНИОТ ФОРУМ на Oпштина Гостивар, штo ќе се oдржи на 11.06.2021г (петок) вo прoстoрите на О.У Исмаил Ќемали Гoстивар ( училишна сала ) сo пoчетoк во 14:00 часoт.

Главната тема на форумите беше социјалното вклучување, вклучувајќи ги темите за родова еднаквост, добро владеење и мултиетничката соработка.

На оваа сесија ќе бидe презентиран избраниот проект од форумот “Вклучување на маргинализираните групи во општествениот живот преку рекреативни, спортски и културни активности

Фондот на проектот изнесуваше 50,000CHF, и во рамките на овој буџет се финансираше проектот подготвен од граѓаните учесници на ФОРУМИТЕ.

Наслов на проектот: “Зајакнување на општинските совети

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка СДС

Спроведувач: Програма за развој на обединетите нации (UNDP)

Со почит,

Општина Гостивар.