Започнаа работите за поставување на канализација во населбата „Керамидница“ во должина од 257 метри.

Започнаа работите за поставување на канализација во населбата „Керамидница“ во должина од 257 метри.