Туристичката кампања Избери го Гостивар!

Во прилог е промотивниот спот за градот Гостивар по повод објавувањето на туристичката кампања Избери го Гостивар!