Чегране – Започнаа работите за поставување на атмосферска канализација

Чегране – Започнаа работите за поставување на атмосферска канализација