Деновиве вршиме дезинфекција и обележување согласно протоколите

Деновиве вршиме дезинфекција и обележување согласно протоколите, на сите училишни згради со цел успешен и здрав почеток на наставниот процес за учениците, наставниците и училишниот персонал.