По растоварувањето на сообраќајот, продолжуваме со санација на улиците во разни делови на градот.

По растоварувањето на сообраќајот, продолжуваме со санација на улиците во разни делови на градот.