Трансформација од дива депонија во прекрасен парк

Игротека, парк и спортски терени во Старо Чајле.
На иницијатива на Месната заедница, Општина Гостивар и со помош на печалбарите и компаниите од Старо Чајле, ни беше овозможено да го изградиме овој парк кој ќе биде во функција на жителитe!
Им благодарам на сите кои дадоа придонес!