10 улици за 10 месеци.

Блок 17 спроти ETЦ, започнавме со работите и подготовките за асфалтирање на улица со должина од 300 метри и просечна ширина од 5 метри.