Општина Гостивар го продолжува проектот на УСАИД „Нови партнери и подобро општинско буџетирање“

Денеска во Скопје беше потпишан Меморандум за разбирање на кој присуствуваа и американската амбасадорка Кејт Мари Бирнс, министри за финансии и локална самоуправа и градоначалници.
Во мојот говор кажав дека општина Гостивар како една од 16-те партнерски општини започнала интензивна соработка со проектот минатата година, некаде во мај 2021 година во кој случај јас лично учествував во активности и настани каде слушнав „од прва рака“ но и од моите колеги градоначалници искуство или препораки за одредени прашања од областа на ажурирање на базата на даночни обврзници, како и промовирање на даночниот морал, соработка со бизнис секторот и развивање стратегии за локален економски развој. Поддршката на проектот на УСАИД за зајакнување на нашиот капацитет да бидеме потранспарентни кон граѓаните е од суштинско значење, но и како да ги вклучиме во процесите на донесување одлуки, особено во планирањето на општинскиот буџет.
Во овој контекст ја цитирам кампањата на која и се приклучи и општина Гостивар: „МОЈ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА! ДО НАЈДОБРИТЕ ОПШТИНИ, ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ НАВРЕМЕ!, што мислам дека дојде во вистинско време. Им благодарам на Соединетите Американски Држави кои продолжуваат да го поддржуваат развојот на нашата земја, како и на нашите ОПШТИНИ, како и на единиците на локалната самоуправа во зајакнувањето на нивните капацитети и подобрување на фискалната децентрализација.