Поставување на нов водовод во една населба во Долна Бањица

Поставување на нов водовод во една населба во Долна Бањица во должина од 150 метри.
Секој ден поблиску до нашата цел за обезбедување на потребна инфраструктура за секое домаќинство и бизнис.