Работите во рамките на проектот SECO, продолжуваат

Слики од изведување на градежни работи во местото викано Зеграде за подготовката на шахтата која ќе овозможи целото село Равен да се приклучи во главната аорта на резерварот во село Здуње, со што се обезбедува:
Поголем прилив на води и непречено снабдување и за с. Равен.
Замена на штетните азбестни цевки со нови, со што се обезбедува поздрава вода за пиење.