Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD2

Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 25.02.2022 до 25.03.2022 година

РЕЗУЛТАТИ

Scoring Table Gostivar 2022