Продолжуваат инвестициите во гостиварските училишта

Во соработка со американската организација „Latter Day Saint Charities“, општина Гостивар ќе реализира проект во ОУ „Исмаил Ќемали“.

Преку овој заеднички проект ќе се реновираат просториите за да се создаде читална и ќе се обезбеди ИТ опрема за учениците.