Работа и посветеност за секоjа населба и секој дом

Со висок интензитет продолжуваат работите во село Балиндол за приклучување во новите водоводни цевки во рамки на проектот СЕКО.

Со завршување на овој проект ќе се реши проблемот со снабдување со вода за пиење во текот на летната сезона во некои села и населби во градот.