SECO е најголемото дело досега за Гостивар.

Чест ни беше да ја примиме проект менаџерот на SECO за Република Северна Македонија, г-ѓа Франсоа Саламе.
Директорот на ЈКП „Комуналец“ Фатон Билали заедно со г-ѓа Саламе, одблиску ги проследија работите што се изведуваат во село Здуње во рамките на овој проект, така што наскоро населените места Здуње, Дебреше, Форино, Чегране, VII и VIII Зона нема да имаат потешкотии со водоснабдувањето, особено во летниот период.
И благодариме г-ѓа Саламе за посетата и учеството во овој проект толку важен и неопходен за нас.