Известување

,

Почитувани граѓани, На веб-страницата на Општина Гостивар објавен е Планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за општина Гостивар. Ве покануваме да се запознаете со содржината на планот и да дадете забелешки, сугестии за измени и дополнувања на истиот. Дополнетиот план ќе биде доставен до МЖСПП и Министерството за здравство за добивање согласност, а потоа ќе следи одобрување за спроведување на дефинираните мерки за подобрување на квалитетот на воздухот во нашата општина.

План

Plan Za Vozduh Gostivar