Известување

,

Од 17.10.2022 година, информиравме дека започна да се чисти атмосферската канализација во Гостивар.

Оваа активност се спроведува во рамките на прокетот „Подобрување на отпорноста кон поплавите во Полошки регион“ финансиран од Владата на Швајцарија, а се спроведува од Програмата за развој од Обединетите Нации (УНДП) и Министерството за животна средина и просторно планирање во Р. Северна Македонија

Изведувач на работите е „Еко тим Скопје“, а ќе помага и општинското претпријатие „Комуналец“.