Општина Гостивар наскоро ќе ги дигитализира своите услуги

Општина Гостивари наскоро ќе стане дел од #mЗаедница – интерактивна дигитална платформа составена од мобилна апликација која на веб-страницата им овозможува на корисниците преку мобилен телефон, таблет или компјутер директно да комуницираат со вработените во секторите на општината, да ги остварат нивните права и да влијаат на активностите што ги презема општината.

Според меморандумот за соработка, оваа дигитализација на општината доаѓа со поддршка на Републичкиот институт ИРИ, кој го спроведува „Центарот за социјални иновации“ во соработка со општина Гостивар.