КОНКУРС

KОНКУРС

За обука за Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетуваат обука, со можност на вработување по стекнување со веривикуван сертификат да аплицират во ова обука.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

Да се државјани на Р.С. Македонија

Да имаат над 18 години

Да е жител на Општина Гостивар или Општина Врапчиште

Да имаат општа психо-физицка способност за работа

Да имаат завршено минимум основно образование

Да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица, и лица со попреченост

Да Бидат редовни на предавањата

Да бидат мотивирани по обуката да бидат вклучени во сервисот за нега во домашни услови.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на е-маил:

homecaremacedonia@gmail.com или на телефон: 072525919

Секој заинтересиран кандидат ќе биде повикан на индивидуално интервју.

Бројот на места е лимитиран!

Краен рок за пријавување е : 30.03.2023

KONKURSI КОНКУРСОТ