Општина Гостивар и Organized Youth Association

Продолжуваме со реализација на работилниците од #ПрограматаМ со момчињата од Гостивар во соработка со наши партнери Center for Research and Policy Makingи – Општина Гостивар.

🟣Во наредните 10 недели ќе се одржуваат работилниците во рамки на проектот „Градење на здрави животни навики на момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров“ кој развиен во соработка со CARE International Balkans и со поддршка на Embassy of the Netherlands in North Macedonia.

👀Погледнете ја позитивната атмосфера која владее во овие работилници .