Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2 ReLOaD2

Oпштина Гостивар

Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 07.11.2022 до 05.12.2022 година

Scoring Table Gostivar IInd Public Call PËRKTHIM KOMPLET Copy