Започнуваат работите на патниот правец Горна Бањица- Долна Бањица

,

 

Започнаа работите за изградба на патниот правец Бањица е Епериме – Бањица е Поштеме во должина од 1.230 метри.

Проектот за изградба на овој пат го решава долгогодишниот проблем на овие две села со создавање модерна патна инфраструктура.

Овој проект е дел од Меморандумот за разбирање помеѓу општина Гостивар и Министерството за транспорт и врски, како дел од проектот на Светска банка „Проекти за локална врска“