Продолжуваат работите на реконструкција дебарска улица

Продолжуваат работите на реконструкција дебарска улица, додека досега успеавме да асфалтираме 1,4 километри.

Дебарската улица “ЈНА” е една од најважните и најфреквентните улици во Гостивар, која е поврзана со многу други улици и значително ќе влијае на олеснувањето на сообраќајот.