Entries by Artan cst

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ

Врз основа на член 36 и 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02), Член 16, 17, 18 од Законот за младинско учество и младински политики (Службен весник на РСМ бр. 10/2020, 16.01.2020) и член 42г од Статутот на Општина Гостивар, Председателот на совет донесува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ […]

Известување

Почитувани граѓани, Следствено на моите стремежи и на моите соработници, за да го подигнеме нивото на транспарентност во работата на Општина Гостивар, и со цел вие да станете активни чинители и активно да се вклучите во дебатите кои директно влијаат на вашите индивидуални, групни и колективни интереси, одлучив да јас како предлагач и раководителот на Одделението […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани граѓани на Општина Гостивар ве известуваме дека Министерството за транспорт и врски го објави правилникот и ги пропиша потребните обрасци поврзани со постапката за која имаше огромен интерес од страна на општините за начинот на нејзината примена а се однесува на постапката за поставување фотонапонска електроцентрала на објект од страна на потрошувач-производител,согласно последните измени […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ

Врз основа на член 36 и 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02), Член 16, 17, 18 од Законот за младинско учество и младински политики (Службен весник на РСМ бр. 10/2020) и член 42б од Статутот на Општина Гостивар, Председателот на совет донесува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИК ОД ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАКО НАБЉУДУВАЧ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (RELOAD 2)

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2) е продолжение на првата фаза од проектот која се спроведе во периодот (2017-2020). Проектот е финансиран од  Европската унија (ЕУ) а се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Основна цела на ReLOaD2 е јакнење на партнерствата меѓу општинските власти и граѓанското […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР

Врз основа на член 36 и 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02), Член 16, 17, 18 од Законот за младинско учество и младински политики (Службен весник на РСМ бр. 10/2020) и член 42б од Статутот на Општина Гостивар се објавува: Јавен повик за формирање Иницијативен одбор (ИО) Иницијативниот одбор […]

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОГЛАС со број 002-2022

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОГЛАС со број 002-2022 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА за модернизација и одржување на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во Општина Гостивар. ТЕКСТ КОЈ СЕ МЕНУВА НОВ ТЕКСТ 1 Понудите да се достават најдоцна до: Понудите да се достават најдоцна до 26.09.2022 година 2 Краен рок […]

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ЈАВЕН ОГЛАС (втора измена)

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02), а во врска со член 67 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02) и Програмата за поставување урбана опрема – рекламни паноа на подрачјето на Општина Гостивар за период 2014–2020 донесена од Советот на Општина […]

,

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02), а во врска со член 67 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02) и Програмата за поставување урбана опрема – рекламни паноа на подрачјето на Општина Гостивар за период 2014–2020 донесена од Советот на Општина […]

,

Javen oglas za reklamni panoa i bilboardi vo Gostivar – 2022

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02), а во врска со член 67 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02) и Програмата за поставување урбана опрема – рекламни паноа на подрачјето на Општина Гостивар за период 2014–2020 донесена од Советот на Општина […]