Entries by Artan cst

Известување за вршење терестичка адултицидна дезинсекција на подрачјето на Општина Гостивар

На ден 07.08.2023 год, Д.П.Т.У. ПРОНТТО дооел во соработка со Општина Гостивар ќе ја реализира првата терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина Гостивар за уништување на возрасните форми на комарци и останати штетници. Дезинсекцијата ќе се изведува навечер после 24:00 часот до раните утрински часови, само под поволни временски услови, ако случајно времето е врнежливо […]

,

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА ГОСТИВАР Врз основа на член 11 и член 141,142 од Законот од социјална заштита (“Службен гласник на Република Северна Македонија бр. 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), член 24 и член 50 став (3) од законот за превенција, […]

Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2 ReLOaD2

Oпштина Гостивар Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 07.11.2022 до 05.12.2022 година Scoring Table Gostivar IInd Public Call PËRKTHIM KOMPLET Copy

КОНКУРС

KОНКУРС За обука за Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетуваат обука, со можност на вработување по стекнување со веривикуван сертификат да аплицират во ова обука. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: Да се државјани на Р.С. Македонија Да имаат […]

Општина Гостивар и Organized Youth Association

Продолжуваме со реализација на работилниците од #ПрограматаМ со момчињата од Гостивар во соработка со наши партнери Center for Research and Policy Makingи – Општина Гостивар. 🟣Во наредните 10 недели ќе се одржуваат работилниците во рамки на проектот „Градење на здрави животни навики на момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров“ кој развиен во соработка со CARE […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ

Врз основа на член 36 и 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02), Член 16, 17, 18 од Законот за младинско учество и младински политики (Службен весник на РСМ бр. 10/2020, 16.01.2020) и член 42г од Статутот на Општина Гостивар, Председателот на совет донесува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ […]

Известување

Почитувани граѓани, Следствено на моите стремежи и на моите соработници, за да го подигнеме нивото на транспарентност во работата на Општина Гостивар, и со цел вие да станете активни чинители и активно да се вклучите во дебатите кои директно влијаат на вашите индивидуални, групни и колективни интереси, одлучив да јас како предлагач и раководителот на Одделението […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани граѓани на Општина Гостивар ве известуваме дека Министерството за транспорт и врски го објави правилникот и ги пропиша потребните обрасци поврзани со постапката за која имаше огромен интерес од страна на општините за начинот на нејзината примена а се однесува на постапката за поставување фотонапонска електроцентрала на објект од страна на потрошувач-производител,согласно последните измени […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ

Врз основа на член 36 и 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02), Член 16, 17, 18 од Законот за младинско учество и младински политики (Службен весник на РСМ бр. 10/2020) и член 42б од Статутот на Општина Гостивар, Председателот на совет донесува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИК ОД ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАКО НАБЉУДУВАЧ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (RELOAD 2)

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2) е продолжение на првата фаза од проектот која се спроведе во периодот (2017-2020). Проектот е финансиран од  Европската унија (ЕУ) а се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Основна цела на ReLOaD2 е јакнење на партнерствата меѓу општинските власти и граѓанското […]