Këkesë për B- Leje / EL TRANS

Këkesë për B- Leje / EL TRANS ElTrans Download ZIP https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Baranje-B-dozvola-EL-Trans.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/naslovna-strana.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-I.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-II.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-III.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-IV.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-IX.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-V.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VI.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VII.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VIII.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-X.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XI.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XII.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XIII.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XIV.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/XV-Rezime-bez-tehnicki-detali.pdf

Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena

Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena.pdf

K O N K U R S

Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave…

Lajmërim - Legalizimet

03.01.2018 Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë se me ndryshimet e Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz.Zyr nr.190/2017), pronarët e objekteve të cilat kanë mbaruar së ndërtuari përfundimisht më 3 mars të vitit 2011…

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit,

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit, Kaloi tashmë një javë prej kur kam marrë postin e kryetarit të komunës së Gostivarit, post ky i cili kërkon shumë punë, angazhim, përkushtim dhe sakrificë, për të lëvizur gjërat…