КОНКУРС – за избор на најдобар краток филм

Советот на млади при општина Гостивар распишува:

КОНКУРС

за избор на најдобар краток филм

Право на учество имаат сите лица, државјани на Република Македонија на возраст од 15 до 25 години.

Заинтересираните може да учествуваат самостојно или во група со еден филм кој би траел од 3 до 20 минути.

Темата е слободен избор.

Филмовите да се испратат на е-меил: gosyc2018@gmail.com

Краен рок за пријавување: 01.06.2018