KONKURS – për zgjedhjen e filmit më të mirë të shkurtër

Këshilli Rinor i komunës së Gostivarit shpall:

KONKURS

për zgjedhjen e filmit më të mirë të shkurtër

Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë personat, shtetas të Republikës së Maqedonisë të moshës prej 15 deri 25 vjeç.

Të interesuarit mund të marrin pjesë në mënyrë të pavarur ose në grup me një film që zgjat nga 3 deri në 20 minuta.

Tema është zgjedhje e lirë.

Filmat të dërgohen në e-mail: gosyc2018@gmail.com

Afati i fundit për aplikim: 01.06.2018