YARIŞMA

Belediye Ekonomi Lisesi
„Gostivar” – Gostivar
EDEBİYAT YARIŞMASI
İlanı
Konu: „Sosyal Ağların Gençlerin Yaşamları Üzerindeki Etkisi” Yarışmaya ilkokul altıncı sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar her öğrencinin katılma hakkı vardır. Her öğrenci kendi anadilinde şiir ya da düz yazı yazabilir. Edebi eserde öğrencinin adı, danışmanı ve okuduğu okulun adı yazılmalıdır. BEL “Gostivar” Gostivar okuluna ya da seou.literaturenkonkurs@gmail.com adresine, Edebiyat Yarışması konu başlığını yazarak, en geç 16.04.2018 tarihine kadar teslim edilmelidir.

Dokument