NJOFTIM

11.04.2018 Lajmërohen qytetarët se nesër me fillim në ora 7:00, do të fillojnë punët ndërtimore për rikonstruktimin e plotë të kryqëzimit të rrugëve Bul. “Goce Dellçev” dhe “Boris Kidriç” (te City Center). Punët ndërtimore do të përfshijnë mënjanimin e shtresës së vjetër të asfaltit, planifikimin, nivelimin dhe tamponimin e shtresës, nivelimin e pusetave dhe riasfaltimin […]

Thirrje për oferta

Republika e Maqedonisë Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP Grante investuese IPA MSIP-IPA-NCB-018-18 1. Kjo Thirrje për Oferta e pason Njoftimin e përgjithshëm për prokurime për këtë Projekt të publikuar në botimin e UN Development Business, me nr. 767, të datës 31 janar 2010 (edicioni i shtypur) dhe e publikuar në mënyrë elektronike […]

Mirëmbajtje e rregullt e sipërfaqeve të gjelbra publike

,

10.04.2018 Ndërmarrja publike “Parkingje dhe gjelbërime” – Gostivar, në vazhdimësi kujdeset për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra publike në territorin e komunës së Gostivarit. Këtyre ditëve aktivitetet janë koncentruar në lagjen Maleardi dhe në afërsi të Thertores industriale “Gorni Pollog”, Në këto lokacione kositet bari dhe pastrohen mbeturinat nga sipërfaqet e gjelbra, sidomos në oborret […]