Punimet në kuadër të projektit SECO, vijojnë.

Pamje nga punimet në vendin e quajtur Zegradë në përgatitjen e pusetës që i mundëson gjithë fshatit Raven kyçje në aortën kryesore të rezervuarit në fsh. Zdunjë, me çka sigurojmë: Prurje më të mëdha të ujit dhe furnizim të pandërprerë edhe për Ravenin. Zëvendësim të gypave të dëmshëm të azbestit me gypa të rinj, me […]

Gostivari i Pastër

Pamje nga pastrimi i disa deponive të egra në rrugën Raven-Vërtok. Plani i Komunës për një Gostivar të pastër, përfshin mënjanimin e deponive të egra dhe pastrimin e sipërfaqeve publike në gjithë territorin e komunës së Gostivarit.

Vendosja e ujsjellësit të ri në një lagje në Bajnicë të Poshtme

Vendosja e ujsjellësit të ri në një lagje në Bajnicë të Poshtme në gjatësi 150 metra. Çdo ditë e më afër objektivit tonë për të siguruar infrastrukturën e nevojshme për çdo amvisëri dhe biznes.