SHF “Përparimi” me shumë aktivitete jashtëmësimore

02.02.2018 Në Shkollën fillore “Përparimi” Çegran, po zhvillohen më shumë aktivitete jashtëmësimore.  Nxënësit e kësaj shkolle, paradokohe morën pjesë në projektin “Leximi ju bën udhëheqës”, projekt kyi organizuar nga USAID dhe që ka për qëllim realizimine rrjetëzimit me shkollat mike. “Në këtë rrjetëzim u prezantuan punët dhe aktivitetet e 3 shkollave mike dhe u realizuan […]

Edhe një premtim i realizuar i kryetarit Taravari

02.02.2018 Pas vendosjes në funksion nga ana e Ministrisë së Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit Jetësor, të Stacionit matës për praninë e mikro-grimcave PM10 që gjendet në oborrin e Shkollës fillore “Goce Dellçev”, Komuna e Gostivarit në ueb faqen zyrtare siguroi link të drejtpëdrejtë, ku për çdo ditë jepen informatat për nivelin e ndotjes së ajrit. […]

SHMEK “Gostivar” dhe SHF “Përparimi” f. Çegran fitojnë grant nga MASH-i

,

01.02.2018 Ministria e Arsimit dhe Shkencës i publikoi rezultatet nga Thirrja publike për ndarjen e mjeteve financiare për realizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin dhe avancimin e multikuluralizmit, integrimit dhe tolerancës ndëretnike në shkollat ​​fillore dhe të mesme. Midis fituesve të granteve janë edhe një shkollë fillore dhe një shkollë e mesme nga Gostivari. […]