Në shkollat ​​e Gostivarit, implementohet projekti “Respekto diversitetin”

,

13.03.2018 Me mbështetjen e Komunës së Gostivarit, Sektori i Punëve të Brendshme Tetovë, në shkollat e Gostivarit ​​e implementon projektin “Respekto diversitetin” qëllimi i të cilit është të tejkalohen paragjykimet, të mos ketë dhunë dhe dallimet të shihen benefit, e jo si problem. Punëtoria e parë u mbajt në Shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar. […]

Në Gostivar me rrethinë mënjanohen shkurret dhe pastrohen hedhurinat

,

13.03.2018 Ndërmarrja publike “Parkingje publike dhe gjelbërime” vazhdon me aksione gjithëpërfshirëse për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra publike nëpër gjithë territorin e komunës së Gostivarit, si dhe në rregullimin e sipërfaqeve përskaj rrugëve lokale dhe rajonale. “Krahas aktiviteteve të përditshme për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra dhe parkingjeve publike, kohë pas kohe ndërmarrim aksione të […]

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)

KOMUNA E GOSTIVARIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN PËR ZHVILLIM TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNDP) SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) është i financuar nga Unioni Evropian dhe e zbaton […]