Pritet druri në fazë të kalbjes, përskaj rrugës për në Llakavicë

,

14.02.2018 Me kërkesë të banorëve të fshatit Llakavicë, ekipet e NP “Parkingje publike dhe gjelbërime” mënjanuan drurin e vjetër që gjendej përskaj rrugës që çon për në brendi të fshatit. Inxhinierët e ndërmarrjes, konstatuan se druri i vjetër ishte në fazë të kalbjes dhe se i njëjti nuk mund të mirëmbahet dhe se është e […]

Një donator nga fshati, sanoi nyjet sanitare të SHF “Përparimi” – Çegran

11.02.2018 Synimi i Komunës së Gostivarit për të përmirësuar kushtet në shkollat fillore dhe të mesme dhe për të rritur cilësinë e procesit edukativo-arsimor, është mirëpritur nga qytetarët e komunës së Gostivarit dhe ka nxitur ata që të ndihmojnë në këtë proces. Një banor i fshatit Çegran, me vetiniciativë dhe me pëlqim nga shkolla dhe […]

Sanohet tavani i dëmtuar në Konviktin e nxënësve

,

11.02.2018 Në kuadër të aksionit “E shtuna aktive”, Komuna e Gostivarit realizoi intervenime të ndryshme në institucionet arsimore themelues i të cilave është ajo. Përveç në objektet e disa shkollave fillore dhe të mesme komunale, u intervenua edhe në Konviktin e nxënësve, me ç’rast u sanua tavani i dëmtuar i një hapësire në këtë konvikt. […]